Samen met de buur

Handreikingen voor werken mét de wijk In het experiment ‘Leren en Participeren in de Community’ onderzochten we hoe kwetsbare Amsterdammers een plek kunnen krijgen in groepen betrokken buurtbewoners. Een procesbegeleider die samenwerkt…