Meteen naar de inhoud

Eerdere opdrachten

Projectleiding en coördinatie

 • Procesbegeleider buurtparticipatieproject Amsterdam-Noord, de Volksbond + gemeente A’dam
 • Coördinator onderzoek gemeentelijk GGZ-beleid door ervaringsdeskundigen, VO!CE/Cliëntenbond
 • Coördinator servicebureau Programma Lokale Versterking, LPGGz 
 • Projectleiding Cliëntenraden en zorgkantoren, LSR i.s.m. ZN en LOC/LPR
 • Projectleiding Medezeggenschap in extramurale en decentrale zorgvormen, LSR i.s.m. LOC en LPR.
 • Coördinator Voorlichting basisscholen, Gehandicaptenraad Arnhem
 • Voorzitter LSVb (Landelijke Studenten Vakbond)

Beleidszaken

 • Landelijke belangenbehartiging, LSVb / LSR / LPGGz
 • Beleidsadvies en uitvoeren landelijke belangenbehartiging, LSR / LPGGz
 • Ontwikkeling visie en werkplan, LSR
 • Opstellen meerjarenplannen en subsidie-aanvragen diverse PGO-organisaties, PGO-Support
 • Onderzoek cliëntondersteuning, LPGGz
 • Lid projectgroep Partnership Depressiepreventie, namens Depressie Vereniging
 • Beleidsadvies en regionale belangenbehartiging rond toegankelijkheid, Gehandicaptenraad Arnhem

Organisatie

 • Congres voor WSW-raden (met name doelgroep LVB), Programma VCP
 • Conferenties en eindcongres Programma Lokale Versterking, LPGGz
 • Congressen cliëntenraden revalidatiecentra en gehandicaptenzorg, LSR
 • Lustrumfestiviteiten, Gehandicaptenraad Arnhem
 • Studentendemonstraties, LSVb

Communicatie

 • Persvoorlichting, LSVb
 • Intern communicatieadvies en ontwikkeling informatiemateriaal, LSR
 • Verantwoordelijk voor communicatie en anti-stigma activiteiten Lokale Versterking, LPGGz
 • Hoofdredacteur ‘Arenacum’, vakblad MKB-Arnhem

Trainingen

 • Trainer cliëntenraden, LSR
 • Trainer diverse ervaringsdeskundigen / cliënten- en familie-organisaties GGZ
 • Workshopleider