Brief aan minister Kuipers

Beste minister Kuipers, 


Uw inwerkperiode als minister zal inmiddels afgerond zijn. Ik wil u graag nog iets meegeven dat blijkbaar te weinig aandacht heeft gekregen. Het gaat om de nadelen van de marktwerking, bureaucratie en het weghalen van zorg uit de directe omgeving van mensen. 

De afgelopen 20 jaar was u bestuurder bij diverse ziekenhuizen. Uw visie over de zorg zal daardoor gevormd zijn. Iedereen die lang in een bepaalde positie verkeerd, loopt het risico de werkelijkheid alleen met een gekleurde bril te kunnen zien. Dit kunnen zelfs oogkleppen worden die een tunnelvisie veroorzaken. 

Uw aanpak leidt niet tot betere zorg. 
Ik denk dat u niet beseft welke gevolgen uw plannen hebben voor patiënten. Bijvoorbeeld bij het voorstel om de financiering van geboortezorg te veranderen, waarbij nieuwe organisaties nodig zijn voor de bureaucratische kant. Het oprichten kost geld en kostbare tijd van de betrokken hulpverleners. Ook daarna gaat alle extra administratie ten koste van de directe zorg voor mensen. Laat ik u vertellen dat dit soort beslissingen nog nooit tot betere zorg hebben geleidt. We hebben nu de #geboortezorg in Nederland zo goed geregeld dat we een voorbeeldland zijn. Ouders zijn blij met de keuzevrijheid, en dat moeten we koesteren. Weet u zelf nog hoe fijn het was om dichtbij huis naar een #verloskundige te kunnen? 

Ik wil u adviseren om meer te luisteren naar #ervaringsdeskundigen die u uit kunnen leggen wat er verkeerd gaat in ons zorgstelsel. Niet alleen bij dit onderwerp, maar bij alles wat u moet beslissen. Luister naar mensen die vertellen over hun behandeling. Niet alleen over de medische, maar ook de menselijke kant daarvan. 
Al deze ervaringsdeskundigen kunnen u helpen om te zorgen dat het beleid van het ministerie beter aan gaat sluiten op de praktijk. Alleen dan kunt u beleid maken dat niet duurder is, maar wel aansluit bij wat Nederlanders werkelijk nodig hebben.