Samen met de buur

Handreikingen voor werken mét de wijk

In het experiment ‘Leren en Participeren in de Community’ onderzochten we hoe kwetsbare Amsterdammers een plek kunnen krijgen in groepen betrokken buurtbewoners. Een procesbegeleider die samenwerkt met de ‘sleutelfiguren van de wijk’ kan hier veel bereiken.

Ik schreef onderstaande handreiking met de resultaten van het project.