Lokale Versterking

Bij de invoering van de WMO moesten we gemeenten uitleggen dat ze verantwoordelijk werden voor inwoners met GGZ problemen / kwetsbaarheden. Drie jaar lang draaiden we bij het Landelijk Platform GGZ, een voorloper van Mind, een groot programma. In totaal werden 500 ervaringsdeskundige vrijwilligers geschoold, en hadden we 60 professionele ondersteuners. Helaas werd toen de subsidie stopgezet, waarna de meeste lokale groepen ophielden te bestaan.

Het eindverslag is nog steeds inspirerend voor iedereen die leuke of interessante activiteiten wil doen.