Publicaties

 • door
 • Boeken:
  • Handreiking lotgenotengroepen Depressie Vereniging (tekst en vormgeving)
  • Wat komt er na zwart? (tekst)
  • Meepraten over meedoen, cliëntenparticipatie GGZ Wmo’, (tekst).
  • Cliëntenraden en Zorgkantoren, in goed overleg, (redactie). 
  • Handboek ‘Cliëntenraden revalidatiecentra, (redactie). 
 • Tijdschriften       ‘Medezeggenschap cliëntenraden’ voor 2 doelgroepen, (hoofdredactie)
 • Opinie-artikelen. Recent: ‘Drionpoeder zal ook mensenlevens kunnen redden’ / dagblad Trouw   
 • Beleidsstukken    Jaarverslagen, kwartaalverslagen, borgingsnotities
 • Website            levenmetdepressie.nl (tekst, ontwerp, uitvoering)